Relationer bygger
framgångsrika företag

Relationell intelligens RQ

Interaktioner sker i stunden – relationer byggs över tid. Relationell intelligens är kunskap och insikter om hur relationer skapas och hur vi bäst agerar för att skapa hög kvalitet i relationerna. 

Högkvalitativa relationer leder till ökat välmående, bättre hälsa, trivsel, mer glädje, motivation, engagemang, människor som vill arbeta kvar, ökad produktivitet, ökad kreativitet, färre konflikter. Enkelt uttryck: Det blir både bättre, roligare och mer lönsamt.

Bygg relational intelligens med CoreStrengths SDI 2.0

CoreStrengths SDI 2.0

Core Strengths plattform bygger relationell intelligens (RQ) både hos individer och i ett team. Det är som en avkodare som öppnar dörrar till goda samarbeten.

När en organisation väljer att arbeta med SDI kan alla medarbetare dessutom connecta med varandra och bl.a få värdefulla kommunikationstips.


Emotionell intelligens EQ

Emotionell intelligens kan översiktligt beskrivas som förmågan att uppfatta, förstå och hantera sina egna och andras känslor. Och att intelligent använda information som finns i känslorna. Denna kompetens är lika viktig som ditt IQ för att skapa framgång på arbetet, men också i övriga livet. 

Emotionell intelligens är en stark bidragande faktor för att skapa psykologisk trygghet. Vi sträcker oss så långt och vill påstå att det inte går att skapa en psykologiskt trygg miljö utan emotionell intelligens. 

EQ är något alla kan utveckla och det finns ingen korrelation med olika personligheter. 

Genos EI

Genos EI mäter en persons emotionellt intelligenta arbetsplats- eller ledarbeteenden. Resultatet ger en personlig rapport med konkret återkoppling från den egna viktigaste arbetskontexten. Den innehåller även personliga utvecklingstips.

Genos EI är ett av marknadens mest validerade EI- analyser

Aktuella utbildningar

Uppgradering till SDI 2.0 – 2024

SDI har utvecklats enormt de senaste åren och tagit SDI till en helt ny nivå. Om du vill jobba vidare i denna nya tappning behöver du uppgradera din Total SDI-certifiering…

Läs mer

Certifiering Genos EI – 2024

Genos EI är ett globalt välrenommerat kartläggningsverktyg för emotionell intelligens. Genos EI fokuserar på beteenden och utgår ifrån 6 kompetensområden som kan utveckla den egna emotionella intelligensen. En certifiering i…

Läs mer


SDI Handledardagar 2025

SDI-handledardagar 2025 – förhandsinformation Varmt välkommen till 2025 års handledardag för dig som är SDI-certifierad. Vi ser fram emot att ses! Thomas Erdös och Catarina…

Läs mer
Infotimme om RQ-kompetenserna

På årets SDI-handledardag pratade vi bl. a om de 4 grundkompetenserna i Relationell Intelligens, RQ.  Välvillig inställning  Behovsorientering  Det personliga ansvaret  Rätt styrka vid rätt…

Läs mer
Infotimme om nyheter i CoreStrengths 

Vi går igenom två av de senaste nyheterna ”Analys” samt ”Exportera Data” i CoreStrengths.Det kommer även finnas tid för dina egna frågor kring CoreStrengths funktioner…

Läs mer