Kategori Forskning & rön

Vad är emotionell intelligens EI?

Emotionell Intelligens (EI) är förmågan att uppfatta, förstå och hantera känslor hos sig själv och andra. Denna förmåga är lika viktiga som ditt intellekt (IQ) när det kommer till att skapa framgång och välmående i ditt yrkesliv och ditt privatliv.