EI kompetens 4 – Beakta känslor

Skapa väl underbyggda tankar kring olika beslut i livet genom att även använda den information som finns i egna och andras känslor  

Beaktande av känslor är förmågan att använda känslomässig information som ett stöd för att ta kloka beslut. 

Om du stannar upp och funderar över de känslor som finns hos dig och hos andra kan du använda den informationen tillsammans med andra viktiga källor, som fakta och siffror. Den här förmågan handlar inte om att ta känslomässiga beslut – det handlar om att skapa väl underbyggda tankar kring olika beslut i livet.

Denna förmåga är mycket viktig när det gäller ledarskap och många chefer skulle tjäna på att använda den oftare. Det är förmågan att ta in information från både avancerat tänkande och den känslomässiga delen av hjärnan samtidigt som leder till de bästa besluten.

Om du inte reflekterar över stämningen i ditt team kan det leda till att du inte tänker på hur budskap landar, varför förändring inte går så bra och varför människor gör på ett visst sätt. 

Om du är i en position som innebär en betydande del beslutsfattande är detta en viktig emotionellt intelligent kompetens för dig.Du har en position där dina beslut förmodligen påverkar många andra människor. I denna typ av position måste du vara försiktig, du behöver ha koll på din moraliska kompass och ditt sociala ansvar och se till att många av de beslut du tar och de effekter de skapar ligger i linje med dessa värderingar. Bra beslut har alltid en känslomässig komponent i sig.

 António Damásio, Forskare inom neurologi, föreståndare för USC:s Brain & Creativity Institute.

“Början av allt var känsla. Känslomässiga svar är därför inte en passiv process.”

— António Damásio, Forskare inom neurologi, föreståndare för USC:s Brain & Creativity Institute.

Om du inte beaktar känslor i ditt beslutsfattande kan du upplevas som begränsad. Tar du känslor i beaktande kommer du sannolikt upplevas som vidsynt

Hur vi du upplevas?  

Tre tips på vad du kan göra för att beakta känslor: 

  • Innan du fattar ett beslut, stanna upp en liten stund och känn efter. Vad känner du inför detta? Är det ett beslut som kommer påverka andra – fundera en stund över hur de personer kommer känna när beslutet är taget. 
  • Frågar andra om hur de känner inför möjliga lösningar på problem. Det ger dig värdefull information för att kunna överväga frågeställningar och problem från olika perspektiv.
  • Ställ dig själv frågan – Skulle jag känna mig nöjd och stolt om min familj visste att jag tog detta beslut?  

En av våra stora experter och forskare på hjärnan Katarina Gospic skriver om vikten att beakta känslor.