EI kompetens 6 – Positiv påverkan

Att positivt påverka hur andra känner sig genom problemlösning, feedback, se och stödja andras arbete.   

Vi kan positivt påverka hur andra känner sig genom hur vi själva beter oss, vad vi gör. Vi påverkar genom hur vi hjälper varandra. Det är en viktig förmåga att kunna hjälpa någon som är stressad över något och stötta den personen att hitta ett sätt att hantera det svåra på.

Du kan ha en positiv inverkan på andra genom att agera på ett sätt som påverkar hur andra känner sig. Det handlar om att skapa ett positivt arbetsklimat, hjälpa andra att hitta effektiva sätt att reagera i svåra och upprörande situationer och att hjälpa människor att lösa problem.
Denna kompetens hjälper till att skapa en produktiv arbetsmiljö.

”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn”

— Benjamin Franklin

Människor som positivt kan påverka andras humör, sinnesstämning och känslor är energigivande och inspirerande att arbeta med. De motiverar de som finns omkring sig. Avsaknaden av positiv påverkan kan leda till att en person uppfattas som likgiltig.

Hur vi du upplevas? 

Fem konkreta tips på vad du kan göra: 

  • Ge ärlig och äkta positiv feedback. Berätta för de du arbetar med vad de gör som du uppskattar och hur det får dig att känna.
  • Försök att balansera tonen i diskussioner och på möten så att ni fokuserar både på utmaningar och saker som fungerar och går bra.
  • Kommunicera ofta för att minska risken att människor känner osäkerhet. Kommunicera hellre en gång för mycket än en gång för lite. Osäkerhet uppfattas av vår hjärna som ett hot och om vi känner oss välinformerade leder det till en känsla av trygghet. 
  • Lägg tid på att lära känna varandra. Småprata, se varandra i ögonen, fråga hur det är, nämn personen vid namn. Små saker som detta bidrar till att vi känner tillhörighet. 
  • Ta dig fem eller tio minuter om dagen för att fråga dig själv: Är jag snäll? Hur kan jag vara snäll? Vem i samhället behöver stöd och hjälp och vad kan jag göra?

”Om du tror att du redan vet vad den andra personen tänker, då är du inte redo för samtal”