Have a Nice Conflict

För företag som vill bygga en organisation med konfliktkompetenta individer. Det frigör energi och skapar lönsamhet.

Att vara konfliktkompetent innebär att förstå och använda de fem konfliktnycklarna effektivt; att förutse, förebygga, identifiera, hantera och lösa. På företag där man arbetar aktivt med att förutse och förebygga uppkomsten av konflikter presterar de anställda mer, de samarbetar bättre, är mer kreativa och drabbas inte lika ofta av stressrelaterade sjukdomar. Hela företaget mår bättre och får större möjligheter att utvecklas. Dessutom är det ett arbetsgivaransvar att proaktivt motverka psykosocial ohälsa.

En enda konflikt kan kosta mer än en halv miljon kronor om året! Have a Nice Conflict är en kraftfull utbildning där ni får;
– Kunskap att förutse och förhindra att en personlig konflikt uppstår.
– Kompetens att identifiera den verkliga skillnaden mellan oenighet och konflikt.
– Ökad förmåga att hantera de konflikter som ändå inträffar.
– Ökad självkännedom om hur man reagerar i personlig konflikt.
– Minskar kostnaderna som relationskonflikter skapar.

Samarbetsproblem är något av det svåraste som kan drabba en arbetsplats – men med rätt teknik finns också stora möjligheter till framgång.

Have a Nice Conflict bygger på forskning, där grunden är Relationsship Awareness Theory (RAT) och kartläggningsinstrumentet kopplat till denna teori, Strenght Deployment Inventory (SDI).

Utbildningen riktar sig till ledare och medarbetare i organisationer som vill öka sin kompetens i att förutse och förebygga onödiga konflikter, och att utveckla starka och produktiva relationer.

Kontakta oss för att veta mer om Have a Nice Conflict