Infotimme om nyheter i CoreStrengths 

Vi går igenom två av de senaste nyheterna ”Analys” samt ”Exportera Data” i CoreStrengths.
Det kommer även finnas tid för dina egna frågor kring CoreStrengths funktioner eller annat du undrar kring SDI och CoreStrengths. 

Tid: 17 april 2024 kl. 15:00-16:00
Plats: digitalt via Zoom 

Ingen kostnad