Analysverktyg

CoreStrengths SDI 2.0

Core Strengths plattform bygger relationell intelligens (RQ) i grupper och i hela organisationer. SDI är ett dialogvertyg framtaget i ett enda syfte – att hjälpa människor att förstå sig själva och varandra bättre.

Genos EI

Mät och analysera emotionellt intelligenta beteenden.

Alla människor kan utveckla sin emotionella intellignes och Genos EI ger konkret stöd i detta på ett mycket användbart sätt.