Resultat genom relationer

I ett team finns det många olika drivkrafter och styrkor, framgång ligger i att förstå varför en person gör som den gör och hur vi använder våra styrkor. Ett team består av relationer som samverkar på många sätt, vilket gör att teamets sammansättning blir avgörande för produktiviteten. Men hur ofta ser ett team på sig självt som en helhet?

På Core Strengths plattformen kan resultaten från ett teams SDI 2.0 kombineras till ett styrkeporträtt för hela teamet som ger insikter till (och bortom) teamdynamiken. Denna medvetna bild av gruppens styrkor ökar anpassningsförmåga och det personliga ansvaret och skapar en arena för de som ingår i teamet att knytas närmare varandra och bygga starkare relationer.


Relationell intelligens RQ

Din organisation består av olika team – människor som mer eller mindre är i kontakt med varandra varje dag. Alla resultat beror på dessa människors relationer, samarbete och förmåga att arbeta i team. Du kan inte bara förena människor till ett team och förvänta dig att de ska ha ett fungerande samarbete.

I stället för att fokusera på VAD vi gör, kan SDI 2.0 hjälpa oss förstå VARFÖR vi beter oss på ett visst sätt och HUR vi relaterar till varandra. Med hjälp av relationsintelligens (RQ) skapar SDI 2.0 ett gemensamt språk som hjälper personer förstå vad som är viktigt.

Relationell intelligens handlar om betydligt mer än mjuka färdigheter. SDI 2.0 spelar en direkt roll i att hjälpa oss relatera till andra – och bygga upp vår förmåga att förbättra dialogen och inte mist våra resultat.

För att behålla sin konkurrenskraft och lyckas nå sina mål i en affärsmiljö som är tuff behöver företag medarbetare som tar initiativ, klarar förändringar och gör smarta val. CoreStrengths hjälper människor att ta bort självbegränsande hinder och stärker deras förmåga att samarbeta.

Hela ansatsen i Core Strengths bygger på ett fundament som är en mix av forskning, psykologiska teorier och praktisk användning (Fromm 1947, Porter 1976, Rogers 1961).

Medarbetarna får ett gemensamt språk som bidrar till att förstå behov i samarbetet och gör det lättare att ta ansvar för mer produktiva val.

Kommunicera på rätt sätt

Genom att knäcka koden till personers varierande kommunikationsstilar kan människor tydligare se de positiva avsikterna bakom andras beteende. Dynamiken i relationerna blir då tydligare och navigeringen underlättas. I plattformen kan medarbetare connecta med varandra och få viktiga kommunikationstips.


Skapa effektiva team

SDI 2.0 fokuserar på våra drivkrafter som kopplar direkt till en viktig ledarskapsfärdighet – ”konsten att kunna påverka”. Det är lättare att kommunicera med och påverka någon när man förstår vad som är viktigt för personen. Den här insikten hjälper dig välja bästa kommunikativa stil och beteenden, för att engagera personer vars tankesätt och beteende avviker kraftigt från ditt eget.


Hantera förändring

Bättre samarbete i dagliga situationer

  • Teamarbete
  • Utveckla ledarskap
  • Förändring
  • Hantera konflikter
  • Öka effektiviteten


Konflikthantering

De flesta team har antingen för mycket konflikt eller otillräcklig oenighet.

Teamen kan nu använda plattformen för att öka förståelsen gentemot varandra och konflikter kan styras så att du får ett mer produktivt samspel.

Ett styrekeportätt av hela gruppen – ett portätt av teamets starka sidor – ger en inblick av den uppfattade kontra den faktiska kulturen i ett team och hjälper till att definiera de steg som kan tas för att uppnå idealbilden.

Kartläggning

Vad säger du om att få snabb tillgång till teamets sätt att kommunicera?

Core Strengths plattformen bygger relationell intelligens (RQ). När fler personer genomför SDI 2.0 kan man connecta med varandra och få värdefull information för bättre samarbeten. Detta stärker arbetsrelationerna och lönar sig snabbt genom bättre individuella- och gruppresultat.

Utbildningar

Som CoreStrenghts Partner och Master Faciltators erbjuder vi utbildningar och kurser med SDI kartläggningar.

SDI är effektivt, enkelt och ett banbrytande digitalt kartläggningsverktyg, som används i organisationer för att bygga effektiv kommunikation och interaktion, bygga starka och effektiva team, hantera och särskilt förebygga konflikter och utveckla ledarskap.

Unik platform

Vill du försäkra dig om att ditt budskap uppfattas korrekt? I plattformen får du tips i realtid som hjälper dig att skapa en bättre förståelse för dina viktiga samtal.

Med personliga tips kan du anpassa dina e-post meddelanden som omedelbart förstås bättre av mottagaren.

Förbered dig för möten bättre än någonsin. När teamen vet vad de ska göra, vad de ska säga och vad de ska undvika ger mötena fantastiska resultat.

Integrationer

Konkreta tips oberoende var du jobbar

Vad säger du om att få snabb tillgång till teamets sätt att kommunicera? Core Strengths integrationerna hjälper dig var som helst. 

Mobile App

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

Zoom

Utbildningar

Som CoreStrenghts Partner och Master Faciltators erbjuder vi utbildningar med SDI kartläggningar. Vi certifierar dig som själv vill arbeta med SDI professionellt. Du kanske är ledarutrvecklare, coach, utbildningsledare eller arbetar på HR.

SDI är effektivt, enkelt och ett banbrytande dialogverktyg, som används i organisationer för att bygga effektiv kommunikation och interaktion, bygga starka och effektiva team, hantera och särskilt förebygga konflikter och utveckla ledarskap. Samarbetsförmågan är i fokus.

Uppgradering till SDI 2.0 – 2024

SDI har utvecklats enormt de senaste åren och tagit SDI till en helt ny nivå. Om du vill jobba vidare i denna nya tappning behöver du uppgradera din Total SDI-certifiering…

Läs mer

För handledare

Som certifierad handledare blir du inbjuden till våra handledardagar och du har även möjlighet att anmäla dig till olika utbildningar.

SDI Handledardagar 2025

SDI-handledardagar 2025 – förhandsinformation Varmt välkommen till 2025 års handledardag för dig som är SDI-certifierad. Vi ser fram emot att ses! Thomas Erdös och Catarina Dehlin Avgift: 1090 kr (exkl….

Läs mer
Infotimme om RQ-kompetenserna

På årets SDI-handledardag pratade vi bl. a om de 4 grundkompetenserna i Relationell Intelligens, RQ.  Välvillig inställning  Behovsorientering  Det personliga ansvaret  Rätt styrka vid rätt tillfälle  Om du missade handledardagen,…

Läs mer
Infotimme om nyheter i CoreStrengths 

Vi går igenom två av de senaste nyheterna ”Analys” samt ”Exportera Data” i CoreStrengths.Det kommer även finnas tid för dina egna frågor kring CoreStrengths funktioner eller annat du undrar kring…

Läs mer