SDI-kartläggning

SDI erbjuder ett ramverk för att kunna upptäcka fler sidor av dig och bättre förstå andra. Det ger enkelt, gemensamt språk för människor att förstå de drivkrafter som ligger bakom våra beteenden och förebygga och hantera konflikter på ett effektivt sätt. SDI ger även konkreta tips och på bästa sätt agera för givande samtal. När SDI används i grupper och organisationer, kan detta språk dramatiskt förbättra kvaliteten på arbetsrelationer och prestationer på arbetsplatser.

SDI bygger på Relationship Awareness Theory( RAT), en solid validerad teori om mänsklig drivkraft som ursprungligen utvecklades av psykologen och pedagogen Dr Elias Porter.

Teorin har fyra teser:

  • Beteende påverkas av drivkrafter.
  • Drivkraften förändras vid konflikt.
  • Styrkor kan vara överdrivna.
  • Filter påverkar uppfattningen.

Dessa grundläggande insikter bidrar till individuellt och organisatoriskt lärande.

MOTIVERANDE VÄRDESYSTEM
Ett system av drivkrafter som beskriver vad som driver oss och hur vi vill kommunicera och samarbeta med andra. Motiverande VärdeSystemet (MVS) ligger bakom våra val av styrkor och hur våra filter fungerar.
Varje MVS är en blandning av tre primära drivkrafter: Blå (människor)Röd (resultat) och Grön (struktur). Och vi alla ha en mixa av dessa tre.

STYRKOR
När vi använder våra styrkor stärker självkänslan hos människor i relation. Ett fritt valt beteende som avser att skapa produktiva resultat. En Styrka stärker inte självkänslan hos en person på bekostnad av en annan. Då klassas den som en Överdriven Styrka. Styrkor är produktivt motiverat och effektiva. När du lär dig mer om hur du effektivt kan välja rätt styrka för rätt tillfälle kan du ”vara dig själv fast mer skickligt”.

KONFLIKTTRIGGER
En konflikttrigger kan vara en händelse, beteende, situation eller uppfattning som hotar, eller har potential att hota, en persons självkänsla. Folk upplever bara
konflikt kring saker som är viktiga för dem därför är konflikttriggers även en möjlighet att förstå vad som är viktigt för människor. Konflikttriggers skapar ett
indirekt val:

  • gå i konflikt baserat på den upplevda triggern, eller
  • se situationen i ett annat ljus så att hotet inte längre upplevs.