Så här förstärks SDI med EQ

Välkommen på en kostnadsfri kunskapstimme. Emotionell intelligens kan vara en av de viktigaste kompetenserna för framgång. För chefer absolut. Men troligen även för hela organisationen.

Emotionell intelligens är ett begrepp som blev mer allmänt känt när Daniel Goleman skrev boken ”Känslans Intelligens” 1995. Från 2019 ser vi ett klart ökat intresse för EQ. Inte minst som en kontrast till AI.

Vi går igenom:
– Vad emotionell intelligens, EQ, är
– Nyttan i en organisation och för en individ
– Hur du kan arbeta med EQ och hur det kompletterar SDI

Den 6:e mars via Zoom. Välj mellan morgon, lunch eller eftermiddag.