Catarina Dehlin

Jag hittar min drivkraft i glädjen att bidra till att individer växer till starka personligheter och därigenom hittar sitt eget bästa sätt att vara ledare och medarbetare. Jag vill bidra till at grupper/team utvecklar sin tillit till varandra och hittar hur de kan  utnyttja sina olika  förmågor och kollektiva intelligens.

Att det är relationer som bygger starka företag är något  jag är starkt övertygad om.

 • Över 20 år i olika chefs- och ledarpositioner bl a som VD, marknadschef och head of e-commerce
 • Lång erfarenhet av ledningsgrupparbete
 • Master Trainer i Genos EI.
 • Master Trainer i Strength Deployment Inventory  (SDI)
 • Certifierad i Group Development Questionnare (GDQ)
 • DIHM
 • Diplomerad Master Presenter
 • Kontakt: catarina.dehlin@atoll.se ; +46 76 626 47 57

Thomas Erdös

I möten med både chefer och medarbetare genom åren, ser jag tydligt betydelsen av öppenhet och tillit i relationer. Det visar sig i medarbetare som känner sig trygga och med chefer som tar ansvar för sin roll. När chefer lyckas bidra till medarbetarnas motivation, engagemang och självförtroende skapas styrka och effektivitet.

Jag vill använda all min erfarenhet, kompetens, nyfikenhet och mod för att bidra till detta.

 • Är i botten utbildad byggnadsingenjör.
 • Över 15 års erfarenhet från marknadskommunikation, både i linjefunktion och som konsult.
 • Erfarenhet från både ledningsgruppsarbete och styrelsearbete.
 • Marknadsekonom DIHM, IHM Business School.
 • Diplomerad Strategic Brand Management, avancerad varumärkesutbildning, IHM Business School.
 • Av Toyota Europe utbildad och certifierad handledare inom the Toyota Way.
 • Master Trainer i Genos EI.
 • Master Trainer i Strength Deployment Inventory (SDI).
 • Certifierad Handledare i Situationsanpassat Ledarskap.
 • Kontakt: thomas.erdos@atoll.se ; +46 73 035 83 39