Organisationskultur på gott och ont.

Hur mycket måste vi anpassa oss på vårt arbete och hur mycket ”kostar” det?

Är det ok att vara sig själv i den rådande organisationskulturen på din arbetsplats?

De flesta befinner sig i en både komplex och krävande arbetsmiljö. Vi har våra egna förväntningar på oss själva, kollegor och organisationen vi företräder.
Hur påverkar detta oss som chefer och medarbetare? Hur mycket kan vi vara oss själva?

Vad man kan göra för att påverka en organisationskultur är temat för nästa Frukostsamtal.
Kom och börja dagen med Atoll den 18 maj i våra nya lokaler på Surbrunnsgatan 34.  Under en morgontimme träffa oss och kollegor från andra branscher för att tala om en av de kanske mesta aktuella organisationsfrågor i samhället idag.
Frukostsamtal – 18 maj 2018
Temat denna morgon: Vad kan man göra för att påverka en organisationskultur​?
Tid: 18 maj kl 08.00 – 09.00. Kaffe serveras från kl 07:30.
Plats: Surbrunnsgatan 34, Stockholm
Kostnad: Ingen

Vi kommer vara max 20 personer som tar en kaffe & smörgås tillsammans. Vi ger oss själva en stund av intressanta samtal och reflektioner kring dagens tema.
Anmäl dig genom att boka en plats. Ta gärna med en kollega.
Boka då var sin biljett.

Vi ses!