Vad gör MAN nu då? #metoo #ledarskap

Börja dagen med Atoll tema: Vad gör man nu då? #metoo #ledarskap

Vi på Atoll drivs av övertygelsen att vi behöver ”slow down to go faster”, därför bjuder vi in till frukostsamtal, med jämna mellanrum, där vi under lugna former samtalar om aktuella ämnen för chefer och ledare.

Det som verkligen leder till utveckling är när både kvinnor och män lär sig förstå genuspräglingens betydelse för sitt ledarskap och sina relationer. Detta ämne är mer aktuellt än någonsin i #metoo-tider.

Frukostsamtalet på 8 December morgon leddes av Anna Lindberg, VD Barbro Dallbom-Hall konsult, tillika en av delägarna i Atoll, och kretsade denna gång kring två frågor:

 1.  Vilket resultat vill vi uppnå i det arbete vi vill göra med hjälp av medvetenheten #metoo har skapat?
 2.  Vad kan vi göra i ”relationsprocessen”/kulturen på våra arbetsplatser för att uppnå detta resultat?

Vi vet både av vår egen erfarenhet som chefer och från aktuell forskning att relationer bygger organisationer och framgångsrika företag. Därför fokuserar vi i vårt arbete på relationsprocesser och relationskompetens.

Sammanfattningen av de engagerande samtalen följer nedan.

Vilket resultat vill vi uppnå?

 • En känsla av trygghet för kvinnor och män
 • Lika möjligheter till utveckling för kvinnor och män
 • Förståelse för våra olika upplevelser och erfarenheter av de kulturer vi verkar i
 • Män som leder jämställt som förebilder
 • Att vi värderar kompetens före kön

Vad kan vi göra i ”relationsprocessen”/kulturen?

 • Våga lyssna på kvinnor och tro på deras berättelser
 • Samtal mellan män om hur det är att vara man
 • Använd #metoo som den goda ursäkten för samtal och aktiviteter
 • Organisera samtal om att vara och leda som kvinna/man på era arbetsplatser
 • Feedback män emellan kring exkluderande och/eller sexistiska beteenden i relation till kvinnor
 • Ta ansvar som man, visa på noll-tolerans
 • Skaffa  kunskap om genus
 • Visa på var kunskap om genus finns
 • Som chef, se till att både du själv och dina medarbetare blir utbildade i genuskunskap
 • Skapa dialog kring farhågor och förväntningar om vad som kan göra ont och vad som kan bli bättre för män med ökad jämställdhet och inkludering
 • Visa på lönsamheten av jämställda företagskulturer
 • Delta i arbetet! Våga ta ställning. Var den förändring du vill se.
 • Prata jämställt istället för att prata om jämställdhet!