CoreStrengths & SDI utbildningar

Vår absoluta uppfattning är att det finns ledare. Kvinnor som är ledare och män som är ledare. Det finns gott ledarskap och mindre bra ledarskap. En helt central komponent när det gäller gott ledarskap är att kunna vara inifrån-styrd. Att ha lärt känna sig själv, sina värderingar och sin personlighet. Att inse att det är viktigt med distans och perspektiv och att aktivt arbeta med sin egen utveckling.

Infotimme om RQ-kompetenserna

På årets SDI-handledardag pratade vi bl. a om de 4 grundkompetenserna i Relationell Intelligens, RQ.  Välvillig inställning  Behovsorientering  Det personliga ansvaret  Rätt styrka vid rätt tillfälle  Om du missade handledardagen,…

Läs mer
Infotimme om nyheter i CoreStrengths 

Vi går igenom två av de senaste nyheterna ”Analys” samt ”Exportera Data” i CoreStrengths.Det kommer även finnas tid för dina egna frågor kring CoreStrengths funktioner eller annat du undrar kring…

Läs mer
Uppgradering till SDI 2.0 – 2024

SDI har utvecklats enormt de senaste åren och tagit SDI till en helt ny nivå. Om du vill jobba vidare i denna nya tappning behöver du uppgradera din Total SDI-certifiering…

Läs mer