Vem är det som bär ansvaret för att en grupp utvecklas?

Det var en frågeställning vi samtalade om på Frukostsamtalet i fredags.

Samtalet ledde till reflektioner som:

”Det är ett delat ansvar mellan chef och medarbetare”
”Chefen har ansvar att förstå att gruppen behöver förstå hur grupputveckling fungerar.”
”Medarbetare och chefer har lika ansvar och kan påverka om och hur en grupp utvecklas. Alla kan sätta ner foten och hjälpa gruppen att stoppa osunda beteenden och förstärka de produktiva.”

Dessa resonemang stödjs av det Susan Wheelans fasteori, där en grupp utvecklas i fyra faser, Tillhörighet/Trygghet, Opposition/Konflikt, Tillit/Struktur och Arbete/Produktivitet – där Fas 4 är en högpresterande grupp, berättade Catarina Dehlin som höll i morgonens Frukostsamtal.

Det finns även en femte fas, som handlar om en grupps avveckling. En grupp som har kunskap om de olika faserna och gruppens behov i dem hjälper gruppen att utvecklas. Flera av de som var med på Frukostsamtalet hade själva härligt nog erfarenhet av att vara i Fas 4, en högpresterande grupp. Det var så inspirerande att höra dem berätta om hur den erfarenheten hade varit. Den glädje och glöd som förmedlades kändes i hela rummet. Och som en av dem så fint sa ”Man längtar bara tillbaka dit!”

Några citat från hur det kan vara i en Fas 4 grupp:

Friktionen är borta
Det är fint
Man jobbar aktivt med Feedback
Alla vet sin roll
Man kompletterar varandra
Det är jätteroligt!
Det är en boost!
Alla gör det de är bra på
Ingen prestige
Man använder sina Styrkor
Det är fantastiskt!
Framgång som driver framgång
Enorm kraft
Rena super ruset
Tydliga roller och tydlig målbild
Man längtar tillbaka dit!

Slutsatsen vi drog under morgonen var att genom att tidigt i en grupps utveckling prata om detta, skaffa sig kunskap om var gruppen befinner sig och behöver samt aktivt arbeta med gruppens relationer är en god start och en bra väg mot att bli en Fas 4 grupp.

Några konkreta effekter av att ligga i Fas 3 & 4 jämfört med Fas 1 & 2 är att företag får högre värden på sin kundservice, når resultat snabbare och tjänar mer pengar. Inom utbildningsväsendet ser man att elever får mer kunskap och inom akutvården ser man att fler patienter överlever.
Hur många av våra svenska ledningsgrupper är då i Fas 4?
Väldigt få visar det sig.

Det du kan göra som ledare av gruppen, förutom att skapa insikt och förståelse hos gruppens medlemmar rörande den gruppdynamiska processen, är att anpassa din ledarstil baserat på gruppen fastillhörighet och därigenom svara upp mot gruppens behov och samtidigt öka möjligheterna att nå Fas 4.

Hur snabbt kan man då ta en grupp från Fas1 till Fas 4? Det finns inget ”korrekt” svar på det, men ett absolut förhållande är att med rätt ledarskap och insiktsfulla gruppmedlemmar kan du korta ner resan mot Arbete/Produktivitet (Fas 4) och skapa en unik ledningsgrupp.

Är du intresserad att läsa med om S. Wheelan och hennes forskning finns det mer information här.

Håll utkik till nästa Börja dagen med Atoll!