Bli unik och ta din ledningsgrupp till att bli högpresterande och effektiv.

Vill du bli unik och ta din ledningsgrupp till att bli riktigt högpresterande och effektiv?

Varje grupp har möjlighet att utvecklas till ett effektivt team men det kräver medvetenhet om var gruppen befinner sig i grupputvecklingsprocessen och kunskap kring vad ni ska fokusera på i det konkreta arbetet med utvecklingen av gruppen.

Susan A. Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA har under nära 30 år studerat arbetsgruppers utveckling. Wheelan sammanfattar aktuell forskning inom ämnet grupputveckling och modellen omfattar fyra faser i en grupps utveckling.
Susan Wheelans forskning har visat att en arbetsgrupp i det fjärde fasen ”Produktivitet och arbete” lägger merparten av sin energi på det uppdrag eller den uppgift arbetsgruppen har att hantera och det är där gruppen är som mest produktiv. Visste du att det i princip inte finns ledningsgrupper i Sverige som tagit sig till denna fas?

Om du vill påminna dig hur detta arbete går till och samtala med andra kring ämnet så är du varmt välkommen att ”börja dagen med Atoll” på ett Frukostsamtal den 7 december.

Börja dagen med Atoll – 7 december

Temat denna morgon: Bli en högpresterande och effektiv ledningsgrupp.
Tid: 7 december  kl 08.00 – 09.00, lättare frukost serveras från 7:30.
Plats: Surbrunnsgatan 34, Stockholm
Kostnad: Ingen

Vi kommer vara max 20 personer som tar en kaffe & smörgås tillsammans.
Vi ger oss själva en stund av intressanta samtal och reflektioner kring dagens tema.
Anmäl dig genom att boka en plats. Ta gärna med en kollega.
Boka då var sin plats.

Boka din plats