EI kompetens 3 – Autenticitet

Autenticitet handlar om att öppet och effektivt uttrycka sig själv, stå för sina åtaganden och uppmuntra andra att göra detsamma.  

Känslor bidrar starkt till att kunna känna samhörighet med andra. När vi känner samhörighet mår vi bra och känner oss trygga. Känslorna kopplar ihop oss människor. Det är mycket kraftfullt att uttrycka vad vi känner och den kraften kommer från att göra det på ett autentiskt sätt. Att vara autentisk handlar bland annat om att uttrycka känslor som glädje och frustration, ge feedback till kollegor kring hur du känner, dela dina känslor vid rätt tillfälle, på rätt nivå och till rätt människor. Att våga visa sårbarhet är bland det starkaste du kan göra, om det görs på ett autentiskt sätt. Att stänga av sin sårbarhet är att stänga av möjligheter. Autenticitet är en viktig förmåga i alla sammanhang: på arbetet, hemma och i alla dina sociala kontakter. 

När du i hög grad är autentisk kommer du sannolikt att upplevas som genuin. Om du däremot inte autentiskt visar vad du känner eller inte håller vad du lovar kan du upplevas som opålitlig

Hur autentisk är du och hur autentisk vill du vara? 

Tre tips på vad du kan göra för att agera ännu mer autentiskt: 

  • För att kunna uttrycka vad du känner behöver du först vara ¨intonad¨ på dig själv. Att stanna upp och sätta ord på vad du känner är ett mycket bra första steg. Sätt en ”etikett” på dina känslor. Till exempel: Jag är arg. 
  • Att vara arg kan vara lätt. Men att vara arg på rätt sätt, vid rätt tillfälle är mycket svårare. När du satt ord på vad du känner – fundera över till vem du skall uttrycka din känsla, när det skall sägas och på vilket sätt. 
  • Var öppen och ärlig kring misstag. Börja notera viktiga saker som inte fungerar som du tänkt eller kring misstag du gör. Träna på att prata om detta med andra. När du gör det, kom ihåg att ha fokus på lärdomar och insikter. 

Ett fint exempel på autentiskt uttryck av känslor kan du se denna video med Archie Williams i sitt framträdande i AmericasGotTalent. Han berättar om att han suttit oskyldigt dömt i fängelse i 30 år. Lyssna på hans berättelse och ta in hur de känslor han visar berör alla som lyssnar.