Emotionell intelligens EI består av 6 kompetensområden

Emotionell intelligens kan översiktligt beskrivas som medvetenhet om sig själv och andra. 
Dessa två storheter kan i sin tur delas upp i 6 tydliga kompetensområden: 

  • Självkännedom
  • Medvetenhet om andra
  • Autenticitet
  • Beaktande av känslor
  • Självledarskap
  • Positiv påverkan

Kognitiv intelligens (IQ) är till stor del medfödd och hyfsat konstant över livet. Emotionell intelligens (EI) däremot är en kompetens som alla kan utveckla och lära sig. En del människor är naturligt mer emotionellt intelligenta än andra, men vi alla kan få en hög emotionell intelligens, trots att vi inte föddes med den. 

Emotionell intelligens är förknippat med goda ledaregenskaper, god hälsa och stora möjligheter att lyckas i karriären. Det är mycket som tyder på att EI kommer vara en nödvändig kompetens för chefer framöver. *)
Det viktiga är dock att använda sin intelligens, det är våra beteenden som gör skillnad. Det räcker alltså inte med att förstå, du behöver göra. 

Vi kommer i en serie inlägg gå igenom alla 6 områden, ett i taget, och ge konkreta tips på vad du kan göra för att bli ännu mer emotionellt intelligent.

*) Läs mer om vad CapGemini säger om EI