EI kompetens 2 – Medvetenhet om andra

Medvetenhet om andra handlar om att uppfatta och förstå vad andra känner och med denna kunskap kunna anpassa sitt beteende och bidra till att andra känner sig uppskattade och inkluderade.   

Medvetenhet om andra är avgörande för kvaliteten på våra relationer och färdigheten har en stark påverkan på hur vi känner samhörighet med andra, vilket direkt påverka vårt välmående och vår motivation.  
Som ledare är en av dina viktigaste uppdrag att frigöra potentialen hos de du arbetar med och det är mycket svårt att göra om du inte förmår att uppfatta och förstå hur andra känner sig.  

Utan förmågan till att vara medveten om andra är det svårt att vara empatisk. Empati är inte något vi säger – det är något vi gör. Vilka ord vi använder och hur vi agerar. 

Att vara medveten om andra påverkar även hur väl vi kan anpassa vårt sätt att agera för bättre kommunikation, bättre samarbeten och ökad samhörighet. Detta är avgörande om du vill skapa en miljö där andra känner sig värderade, sedda, inkluderade och lyssnade till – vilket är en förutsättning för att någon skall kunna göra sitt bästa. 

Om du inte visar en medvetenhet om andra är risken stor att du uppfattas som okänslig.  
Om du däremot visar medvetenhet om andra kommer du sannolikt upplevas som empatisk. 

Hur vill du bli uppfattad?  

Några tips på vad du kan göra: 

  • Stanna upp och reflektera över de känslor du uppfattar hos de som finns omkring dig. Fundera även över de känslor som kan finnas som du inte direkt ser. 
  • Var uppmärksam på andras röstläge och kroppsspråk – här får du viktig information. 
  • Lyssna medvetet och närvarande på vad andra säger eller inte säger. Träna på att ha fokus på att verkligen höra vad den andra säger. Det är så lätt att istället ha fokus på vad vi skall svara.  
  • Lägg tid på att förstå de personer du arbetar med, vad de värderar, vad de tycker är viktigt, vad som motiverar och de olika personligheterna. Med denna förståelse blir det lättare att förutse vad människor omkring dig uppskattar eller vad som stressar och kan trigga till konflikt.