EI kompetens 1 – Självkännedom

Självkännedom är grundläggande för att kunna agera med emotionell intelligens och handlar om att uppmärksamma dina egna känslor. 

Din egen sinnesstämning ”smittar av sig” och det påverkar direkt hur andra känner sig. Det i sin tur kommer påverka hur en person beter sig, vilka val man gör och vad man presterar. Självkännedom är en kritisk kompetens för att kunna bidra till en sund och kreativ arbetsmiljö. Du behöver börja med dig själv.

Om du inte agerar med god självkännedom kan det leda till att du uppfattas som frånvarande
Om du å andra sidan använder din självkännedom kommer du sannolikt att upplevas som närvarande.

Så den viktiga frågan är:  Hur du vill upplevas? 

Tre tips på vad du kan göra för att öka din självkännedom:

  • Stanna upp och reflektera över vad du känner, hur du tänker, hur du beter dig och hur du kan uppfattas av andra. Bli mer medveten om ”hur du har det”.
  • Lyssna på din kropp. Fundera över vad som skapar känslor hos dig. Genom att bli mer medveten om ditt inre jag blir du även med medveten om ditt ”känslojag” – Vad känner jag idag? Ett bra sätt är att skriva ner dina känslor, enkla dagboksanteckningar. Kanske kan du börja se mönster.
  • För att uppnå verkliga och långsiktiga förbättringar krävs det att man får ordentlig feedback. Det är oerhört svårt att, kanske omöjligt, att veta hur man upplevs av andra. Det innebär att vi måste be någon annan berätta om hur vi upplevs och vilka effekter det har på de vi arbetar med. Be andra om återkoppling och/eller gör en analys med 180° eller 360° feedback.

Läs mer vad Psychology Today skriver om självkännedom