Vad är emotionell intelligens EI?

Emotionell Intelligens (EI) är förmågan att uppfatta, förstå och hantera känslor hos sig själv och andra. Denna förmåga är lika viktig som ditt intellekt (IQ) när det kommer till att skapa framgång och välmående i ditt yrkesliv och ditt privatliv.  

Människor som använder sin emotionella intelligens skapar en miljö runt sig där andra trivs, som lockar fram kreativitet, som både känns trygg och trivsam samt ger energi och arbetsglädje. 

”Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, människor kommer glömma vad du gjorde men människor kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna.”

Maya Angelou 

Oavsett vilken yrkesroll du har så har du kontakt med andra människor. Det du gör (dina beteenden) kommer alltid att tolkas och värderas av din omgivning. Hur du upplevs av andra påverkar direkt hur andra känner sig. Och hur en person känner sig påverkar nästan allt. Det påverkar de beslut vi tar, de påverkar vår motivation, de påverkar vårt engagemang. Med en medvetenhet om detta kan du välja rätt beteenden för rätt tillfälle helt enkelt agera mer emotionellt 

Läs gärna om vad World Economic Forum säger om emotionell intelligens och varför det är viktigt:  The massive benefits of boosting your Emotional Intelligence