Infoträff om emotionell intelligens

Varför investera i emotionell intelligens?

Jo, för att emotionell intelligens går att utveckla (det är kompetens) och det ökande intresset indikerar att det kommer vara en given nyckelkompetens på alla arbetsplatser inom en snar framtid.
Medvetenhet om hur vi framstår i andras ögon kommer dessutom att vara en av de viktigaste ledarkompetenserna framöver. 

Hur utvecklas då emotionell intelligens på en arbetsplats?

Genom att använda en kartläggning som hjälper individer att förstå hur de uppvisar emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden och vilken effekt det har på andra. Detta gör det möjligt att fokusera på att utveckla emotionell intelligens inom de områden där det har störst effekt.

Vi är både stolta och glada att vi blir den officiella distributören av kartläggningen Genos EI i Sverige. Genom Genos EI-kartläggningen ges tydlig och specifik återkoppling på vilka emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden en person har som sina styrkor och var det finns utvecklingspotential. Genos EI har funnits tillgängligt på marknaden i andra länder i mer än 10 år och är givetvis evidensbaserat och väl validerat. Och nu i vår kommer den äntligen till Sverige!

Välkommen på en infoträff där vi berättar mer!

Mötets innehåll :

  • Vad emotionell intelligens är
  • Hur emotionell intelligens kan utvecklas
  • Nyttan för en organisation eller en ledare att utveckla sin emotionella intelligens
  • Genos EI – den enda kartläggningen på marknaden som hjälper individer att förstå hur de använder emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden.
  • Hur kartläggningen ser ut och vad den mäter

Avgift: Ingen

Tid: 26 mars 14:00-16:00